Mål
Det initiala målet är att den reviderade nationella infrastrukturplanen 2022 innehåller såväl dubbelspår på sträckningen Göteborg-Uddevalla som utredning av alternativa tågsträckningar mellan Göteborg-Oslo.

På längre sikt är målet att storstadsregionen Köpenhamn/Göteborg/Oslo, som kallas ”8 Million City” efter sina åtta miljoner invånare, byggs samman via en järnvägsförbindelse över Svinesund och genom Bohuslän.

Bakgrund
Bohusbanan, som är en 18 mil lång enkelspårig järnväg mellan Strömstad och Göteborg, är i sin nuvarande skepnad att betrakta som en av Sveriges sämsta järnvägar. Den norra delen (Uddevalla-Strömstad, ca nio mil) är närmast att jämföra med en museijärnväg. Sträckningen saknar tex det automatiska säkerhetssystemet ATC och är inte fjärrblockerad. 

När det gäller den södra delen (Uddevalla-Göteborg) så har ett mötesspår diskuterats vid Groröd (mellan Ljungskile och Uddevalla) i flera decennier. Enligt Trafikverket planeras byggstart våren 2020.

Vid jämförelse med den dubbelspåriga järnvägen mellan Trollhättan och Göteborg som öppnades 2012 känns även den södra delen av Bohusbanan som ett museiföremål. Den högsta tillåtna hastigheten är 140 km/h mot 200 km/h (anpassad för 250 km/h), de allra flesta korsningar med allmän väg är planskilda medan det finns många enskilda vägar med plankorsningar på Bohusbanan, vilket sträckan Gbg-Thn saknar helt.

Jämför man restid (tidtabell) så kommer man från Göteborg till Trollhättan på 38 minuter. På Bohusbanan kommer man bara till Stenungsund på motsvarande tid.