Initiativet är ett tvärpolitiskt samarbete inom de tio kommunerna längs Bohusbanans sträckning med stöd från fem tunga näringslivsorganisationer.

• Fastighetsägarna • Företagarna • Kungälvs kommun • Lysekils kommun
• Munkedals kommun • Orust kommun • Sotenäs kommun • Stenungsunds kommun
• Strömstads kommun • Sveriges Byggindustrier • Tanums kommun • Thordénstiftelsen
• Tjörns kommun • Uddevalla kommun • Västsvenska handelskammaren

Kontaktpersoner
Har du frågor eller funderingar kring samarbetet för Bohusbanan, så hör gärna av dig till någon i den operativa arbetsgruppen:
Anders Brunberg, chef Tillväxtavdelningen, Uddevalla kommun,
0522-696061, anders.brunberg@uddevalla.se
Markus Ottemark, Ansvarig infrastruktur, Västsvenska Handelskammaren,
0761-197707, markus.ottemark@västsvenskahandelskammaren.se
Martin Hollertz, Tf verksamhetschef Teknik, Kungälvs kommun,
0303-23 97 70, Martin.Hollertz@kungalv.se
Helene Evensen, Utvecklingschef, Strömstads Kommun,
0526 191 27, helene.evensen@stromstad.se