Samhällsekonomisk analys av spårdragningen Göteborg – Oslo
(Industrifakta, januari 2018 på uppdrag av Företagarna, Sveriges Byggindustrier och Uddevalla kommun)
Industrifakta

Nyttoeffekter av en upprustad Bohusbana
(WSP och Västsvenska Handelskammaren oktober 2018 på uppdrag av Uddevalla, Stenungsund- och Kungälvs kommuner)
Nyttoeffekter av en upprustad Bohusbana

Samverkan för Bohusbanan uppvaktar Riksdagen
Du kan se filmen här

Tidningen Näringslivet
Så får vi upp farten på Bohusbanan

Vinster att vänta om Bohusbanan rustas upp
SVT Väst

Konferensen Bohusbanan – utveckla eller avveckla?
Företagarna

Regeringens Nationella infrastrukturplan 2018-2029
Regeringens Nationella infrastrukturplan 2018-2029

Regional infrastrukturplan Västra Götaland 2018-2029
Regional infrastrukturplan Västra Götaland 2018-2029